Een plaats met een verhaal!

Direct aan de oevers van het vroegere Veerse Gat verrijst binnenkort een karakteristiek vakantiedorp. Ooit lagen hier de kreken waar de bevolking mossels en oesters raapte en fuiken zette. Later kwam er een veerhaventje om de afstand met Kortgene (Noord-Beveland) te overbruggen. Begin 20ste eeuw werd een veerdienst tussen Middelburg en Zierikzee opgezet. Op deze historische plaats, nu veilig afgedamd dankzij de Deltawerken, vier je straks je vakantie in optima forma. Genietend van het comfort van nu en het al het goede wat Zeeland biedt.

De elementen trotseren

Ooit was Veerse Meer een open zeearm waar het tijdens een storm flink kon tekeer gaan. Door de aanleg van de Veerse Gatdam kalmeerde het water en zijn het niet langer de vissers maar de zeilers en surfers die op hun eigen manier golven en wind trotseren.

Het Veerse Meer is met 25 kilometer lengte, een breedte tot 1600 meter en diepste punt van 25 meter een schitterend en groot watersportmeer. Het is een kunstmatig brakwatermeer met zestien eilandjes, dat is ontstaan door afdamming van de vroegere zeearm, die het Veerse Gat of het Veergat heette. Wolphaartsdijk leefde voordie tijd vooral van de visserij en zelfs de jacht op zeehonden. Een hard leven, waarbij dagelijks de elementen moesten worden getrotseerd.

.

Dat was overigens niet alleen op zee: ook de kustlijn van het Veerse Gat werd geregeld belaagd, met als dieptepunt de watersnoodramp van 1953. Op negen plaatsen braken hierbij de dijken door. Het ‘Deltaplan’ werd ontworpen waarin de kustlijn in de delta werd verkort en de dijken opgehoogd. Daarnaast werden de drie eilanden Walcheren, Noord-Beveland en Zuid-Beveland verbonden. Het Veerse Gat werd hierdoor in 1961 gescheiden van de Noordzee en de Oosterschelde door de 3 km lange Veerse Gatdam, later Veerse Dam. Door polderwater en hemelwater werd het zoute zeewater in het meer langzaamaan steeds zoeter, maar echt zoet werd het nooit; het werd een brakwatermeer met een eigen flora en fauna. Zo veranderden ook de natuur in en om het water en de functies van het meer: nu is er alleen nog kleinschalige palingvisserij op het Veerse Meer. Recreatie ging de boventoon voeren als bron van inkomsten en tegenwoordig liggen er maar liefst 3500 ligplaatsen voor plezierjachten rond het meer!

Het waren de vissers die golven, wind en water trotseerden. Zeeuwen; een stoer en robuust volk.

EEN WERELDS VERTALING VAN HET OUDE ZEELAND

VeerseKreek werd ontworpen door de architecten van Jestico + Whiles. Het architectenbureau, met kantoren in Londen en Praag, geniet wereldwijd een reputatie. Zij ontwierpen prestigieuze hotels en recreatieve faciliteiten, waarvoor zij door hun unieke visie diverse design awards wonnen.

Jestico + Whiles ontwerpt gebouwen die zowel nuchter en functioneel zijn als verrassend en inspirerend: het ontwerp moet de gebruiker altijd een unieke beleving bieden. De ‘hand van de meester is hierbij herkenbaar aan de bijzondere en vooral doordachte details. Architect Sean Clifton legt uit hoe er voor VeerseKreek werd gespeeld met de kwaliteiten van de locatie zelf.

Inspiratie Zeeuwse vissersdorpen
Wolphaartsdijk is historisch gezien een oud vissersdorp. Hier past het beeld bij van groepering eenvoudige houten huizen in een open landschap. Het vormde de belangrijkste bron van inspiratie voor VeerseKreek: “Geïnspireerd op de Zeeuwse vissersdorpen brengen we met VeerseKreek traditionele architectuur en landschap zorgvuldig samen.”

.

Duurzaam modern comfort
Die zorgvuldigheid zien we ook terug in het spannende contrast tussen eenvoud en luxe. “In het uiterlijk is gestreefd naar een markante eenvoud. Maar VeerseKreek is en blijft voor alles een luxe vakantiebestemming met woningen die ruimschoots voldoen aan elke denkbare wens op gebied van modern comfort en duurzaamheid.

Lokale accenten
Niet alleen in de hoofdvorm werd gestreefd naar een relatie met de historie en omgeving: ook in de bijzondere, fraaie details. “Binnen VeerseKreek passen we kenmerkende detaillering toe uit de Zeeuwse architectuur. Uiteraard vormden deze eerst en vooral inspiratiebron en zijn ze vertaald naar een eigentijds concept. Daarbij maken we bewust gebruik van lokale materialen. Je voelt Zeeland.”

EEN HEDENDAAGSE VERTALING VAN EEN ALOUD CONCEPT

“Geïnspireerd op de voormalige Zeeuwse vissersdorpen brengen we met VeerseKreek traditionele architectuur en landschap zorgvuldig samen tot een duurzame en comfortabele vakantiebestemming die voldoet aan de wensen van de moderne verblijfsgasten. We passen kenmerkende details uit de Zeeuwse architectuur toe en gebruiken lokale materialen.’’

“Deze locatie verdient passende architectuur”

SEAN CLIFTON
ARCHITECT JESTICO + WHILES